Creattitude Coach Opleiding

Creattitude Coach Opleiding

41 41 people viewed this event.

Creattitude Coach Opleiding module 1: Coachen naar een positief zelfgevoel   

Op een positief spoor, het lichaam vertelt de weg naar wat ons mensen verbindt.

Creattitude coaching wérkt in de ontmoeting en begeleidt mensen effectief ín hun persoonlijk en / of professioneel verhaal. Het is een methode voor kort – of langdurende coaching. Coaching waarbij met diepgang en inzicht gevend gewerkt wordt; zowel procesmatig als oplossingsgericht. Het is een gedegen opleiding. De opleiding tot Creatitude coach bestaat uit driemodules. Iedere module heeft 6 bijeenkomsten.

Coachen naar een positief zelfgevoel                     

Herinneringen vormen ons zelfgevoel, en zijn een bron voor de toekomst.

De professional ontmoet mensen vaak wanneer ze ‘vol zijn van hun verhaal’. Wanneer ze er voor hun gevoel niet verder mee komen. Het hen achtervolgt,  ze erover dromen. Of wanneer er onzekerheden over de toekomst zijn, er spannende dingen staan te gebeuren. Wanneer vragen zich opdringen, of een dilemma niet wordt opgelost. Wanneer ze niet functioneren zoals ze zouden willen of moeten functioneren. Of gewoon, wanneer ze zichzelf beter willen voelen, begrijpen en ontwikkelen. Coaching richt zich op wat is gebeurd, wat staat te gebeuren of wat we willen laten gebeuren. Wat er is gebeurd zijn de oude herinneringen, waar over we fantaseren zijn nieuwe herinneringen. Herinneringen zijn verhalen die we kunnen vertellen in coaching. Tijdens coaching worden de cliënten auteur, acteur en regisseur van hun verhalen.

In deze eerste  opleidingsmodule Creattitude leer je hoe je de cliënt werkelijk zijn/haar verhaal kan  laten vertellen, beleven, begrijpen, vormgeven en verder ontwikkelen. Verhalen zijn herinneringen die  door goede coaching een creatieve  bron kunnen worden voor de toekomst.

De Creattitude Coach als Begeleider

De cliënt vertelt zijn verhaal en de begeleider is waarachtig aanwezig als professioneel luisteraar. Er ontstaat een samen – zijn, waarbinnen mensen de ruimte ervaren om daadwerkelijk te kunnen beleven wat ze vertellen: de narratieve ruimte.  

Resultaat na deze module.

Als coach leer je:

 • Aanwezig en aandachtig luisteren
 • Explorerende en verdiepende vragen stellen.
 • De innerlijke dialogen in de verhalen van de cliënt begeleiden.
 • Contactgericht begeleiden in denken met gevoel
 • Gebruik maken van interventies gericht op vier zijnswijzen: Handelen / spreken, Emotioneel zijn, Lichaam beleven en Denken (de H.E.L.D.)    

Door deze vorm van coaching in de narratieve ruimte ontstaan momenten waar deuren naar een nieuwe of diepere betekenis opengaan, waardoor mensen een antwoord krijgen op hun vraag, verder kunnen met hun dilemma, een oplossing vinden voor hun probleem, of een idee krijgen voor de toekomst en de weg daarnaar toe. Een positief spoor naar henzelf, en wat hen tegelijkertijd met mensen verbindt.

Werkvormen

 • Literatuurstudie: bespreking van theorie, filosofie en methodiek
 • Demonstratie van methodisch werken
 • Ervaringsgericht en methodisch werken binnen een goed theoretisch en trans-disciplinair kader
 • Opbouw van een goede leercultuur
 • Onder life supervisie oefenen (plenair en in subgroepen ) en  eigen maken van de methodiek
 • Ontwikkeling van de eigen professionele werkstijl
 • Afstemmen van de methodiek op de context waar de deelnemer werkzaam is

Algemene informatie

Deze module bestaat uit 6 donderdagen, éénmaal per maand van 14.00 -2100 uur. Drie bijeenkomsten voor de zomer, en drie bijeenkomsten na de zomer.

Data 2022:  19 mei en 23 juni; 25 augustus, 22 september,
27 oktober en 24 november

Kosten € 1.200,00 (inclusief warme maaltijd)

Certificaat: deelname aan alle bijeenkomsten, reflectie-/leerverslag en een eindopdracht.

Locatie bijeenkomsten: Arnhem

Vraag de uitgebreide folder met meer achtergrond en praktische informatie aan bij markdejonge@kpnmail.nl

To register for this event email your details to info@academiepsychodrama.com

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

19-mei-2022 @ 14:00 to
24-nov-2022 @ 21:00
 

Location

 

Event Category

Share With Friends

Print Friendly, PDF & Email