Mensen wonen in verhalen

Psychodrama is een brug tussen fantasie en werkelijkheid

 In het tweede deel van de basisopleiding wordt een grondige theoretische en praktische basis gelegd voor het leren begeleiden van ‘het volledige psychodrama’. Centraal staat het leren werken met ‘Surplus Reality’. Deze ‘vermeerderde werkelijkheid’ is een unieke methode die door Moreno is ontwikkeld, gericht op het creatieve samenspel van fantasie en werkelijkheid.

De Surplus Reality is een werkelijkheid vol verrassingen en creatieve mogelijkheden, en nauw verbonden met het belangrijk begrip  ‘spontaniteit’ van Moreno. Leren, problemen oplossen, samenleven en samenwerken zijn gegrond in plezier en speelsheid. Het woord spontaniteit komt van ‘sua sponte’en betekent ‘vanzelf’ en ‘van binnen uit’. Spontaniteit is zeker geen impulsiviteit, integendeel, ze omvat weliswaar emoties en  speelsheid maar ook  reflectie, bewuste controle, empathie, morele en ethische overwegingen. Er is een gevoel van innerlijke vrijheid om zowel afgestemd op nieuwe situaties als ook creatief te reageren. De kracht van het werken met spontaniteit tijdens psychodrama is dat het niet blijft steken in de analyse, maar kiest voor bewuste –  tegelijkertijd naar binnen en naar buiten - afgestemde actiegerichtheid. Spontaniteit en surplus reality vormen samen een rijke bron voor de narratieve werkwijze van psychodrama. Het samen uitspelen van persoonlijke verhalen op het psychodramatoneel.

Naast de theoretische kennis en inzicht in het psychodrama doen de deelnemers ruimschoots ervaring op met de verschillende rollen in het spel:

  • protagonist (hoofdrolspeler)
  • director (begeleider)
  • medespeler

In dit tweede gedeelte meer opgeleid worden  in de  complexere werkvormen van het psychodrama. Zo kan iedere student op het eigen niveau oefenen en trainen.  Er wordt daarnaast een goede en diverse theoretische achtergrond ( methodisch en themagericht) geboden.

download de folder: basisopleiding psychodrama 2020

Opleidingsagenda

Bekijk de opleidingsagenda voor de opleidingsmodule Mensen wonen in verhalen.

Vraag informatie aan!