De kwetsbaarheid en veerkracht van ons brein

Aan de hand van het boek: Gevangen in je hoofd van de Psychiater Turnbull bespreekt Mark de Jonge de betekenis van het werken met ‘ Kamers van de Geest’ voor post traumatische stress stoornis.

Tussen de oren en tussen de neuzen

Hoewel ieder mens verantwoordelijk is voor zijn eigen problemen en de keuzes die hij of zij maakt, ziet Mark de Jonge in de psychodrama groepen steeds opnieuw dat een gedeelde werkelijkheid en saamhorigheid andere perspectieven en nieuwe mogelijkheden bieden. Vanuit de geraaktheid door elkaars verhaal ziet hij een sterke verbondenheid tussen de groepsleden ontstaan. Vertrekkend vanuit het wielrennen gaat hij in dit artikel dieper in op hoe empathie mensen met elkaar verbindt.

De geschiedenis van het lichaam

In dit artikel brengt Mark de Jonge het creatieve wordingsproces in beeld van de ruimten waarin het lichaam leeft, de ruimten die het lichaam vormt als bron voor ruimten in de geest. De filosoof Peter Sloterdijk (2009), vraagt zich af waar de mensen leven. “Om deze vraag te beantwoorden ontwikkelde hij zijn theorie van de sferen: de mens is voor alles een ‘sferen-bouwer’, want hij moet vorm geven aan de onmetelijkheid van de wereld, en tegelijkertijd die wereld in het klein nabootsen.” Deze nagebootste en begrensde ruimten in lichaam en geest, vaak vol met verhalen, noem hij ‘kamers van de geest’; een concept dat hij heeft geïntroduceerd in zijn boek De Psychodramaturg. H.E.L.D in ‘denken met gevoel’ (2012).

Individuele psychodramatische begeleiding

We creëren onze eigen psychische werkelijkheid: heldenverhalen, dagdromen, sprookjes, toekomstfantasieën, angstbeelden over onze vrienden, verlangens naar een ander leven, verbeelding van muziek, plaatjes bij de boeken die we lezen. En we creëren ook onze eigen herinneringen. In psychodrama kun je op levendige wijze contact maken met je herinneringen en ervaren hoe op dat moment niet alleen vorm krijgen maar ook veranderen. Hoe waar zijn dan onze herinneringen?

Een psychodramatisch moment in Lissabon

Een student uit onze opleiding wees ons op het boek de 'Nachttrein naar Lissabon', van Pascal Mercier en vertelde dat hij veel van psychodrama daarin herkende. Pascal Mercier is het pseudoniem van Pierre Bieri, die als hoogleraar filosofie verbonden was aan de Vrije Universiteit van Berlijn. Hij heeft ook het filosofische werk 'Het handboek van de vrijheid' geschreven.

Lees meer

Narratieve en cognitieve kortdurende hulpverlening

In dit artikel noemen en bespreken we, meer of minder uitgebreid, boeken in relatie tot psychodrama en de integrerende visie van waaruit we in ons centrum werken. Nieuwe ontwikkelingen in theorie en methodiek die interessant zijn voor psychodrama zullen we zoveel mogelijk bespreken.