Welkom bij Academie Psychodrama en Groepsprocessen

Maak kennis met ons  aanbod van opleidingsmodules en themagerichte opleidingsworkshops.  Bij onze opleidingen leer je eenvoudig, gestructureerd, en veilig mensen begeleiden met  persoonlijke dilemma’s, zingevings- en ontwikkelvragen,  conflicten in privé en op werk, relatie- en samenwerkingsproblemen.

Wij bogen op een gedegen traditie van inmiddels 60 jaar. Wij volgen nieuwe  ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Door wetenschappelijk onderzoek  naar onder andere trauma, burn-out en omgaan met hechting en verlies  is er  een gestage ontwikkeling van theoretische en methodische kennis.  Wij zoeken daar in onze werkwijze aansluiting bij en  streven er  naar vernieuwend in ons opleidingsaanbod te blijven. In onze artikelen kunt u daarover lezen. We bieden ook theoretische kaders en gedegen methodiek voor coaches en therapeuten die cliënten krijgen met meer complexe hulpvragen, dit zijn vaak onverwachte en aangrijpende gebeurtenissen, persoonlijke en maatschappelijke veranderingen die verwerking, een innerlijk antwoord  en/ of een nieuw gedrag vragen. .

 

Psychodrama

In psychodrama kun je heel direct ervaren wat je als mens voor elkaar kunt betekenen. De relationele werkelijkheid -dat wat er tussen mensen afspeelt - kan in psychodrama worden vormgegeven in verhalen waarin Handelen/spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving en Denkbeelden/taal gezamenlijk op het toneel tot uitdrukking komen. Het psychodramatoneel is de vrije ruimte voor de geest om zich uit te drukken en tot spontaan handelen en gezamenlijk oplossen van problemen te inspireren. Verwerking en acceptatie komen tot stand. (Nieuwe) antwoorden voor vragen en oplossingen op problemen. Andere perspectieven en nieuwe mogelijkheden ontstaan.

Groepsprocessen

Er zijn vele theorieën en methodieken ontwikkeld voor het werken met groepen. Steeds meer wordt onderkend dat ook in de taakgerichte groepen, onderwijs, in productieteams, voetbalelftallen etc. het onderliggende groepsproces een bepalende en functionele factor is. Het kunnen inspelen op het groepsproces zorgt voor een groter rendement op taakniveau, meer creativiteit en plezier in samenwerken. Wij werken met groepsdynamiek in het gevoelsveld

Creattitude Coaching

Een opleiding tot professionele begeleider. Creattitude werkt in de ontmoeting en begeleidt mensen ín hun persoonlijk verhaal in het gevoelsveld. Met de fundamentele thema’s voor professionals die willen leren snel, effectief en met diepgang te werken. Creattitude is een integratie van het beste wat haptonomie, gestalttherapie en psychodrama aan methodiek te bieden hebben. Het geheel is daarbij meer dan de som der delen.

Opleidingsmodulen en opleidingsworkshops

Onze opleidingen zijn integratie van narratieve therapie, cognitieve therapie, lichaamsgerichte therapie en positieve psychologie. De Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen verzorgt de basis - en vervolgopleiding psychodrama, de opleiding Creattitude en de opleiding Groepsprocessen. . Wij bieden ook eendaagse en meerdaagse themaworkshops aan met gerichte methodiek o.a. burn-out, trauma en verlies. De deelnemers krijgen tools die direct toe te passen zijn in de eigen praktijk en een eigen professionele werkstijl ontwikkelen.