'); }[/php]

Visie

De Academie hanteert een trans-disciplinaire benadering bij alle opleidingen. Dit betekent  dat binnen onze opleidingen diversiteit, flexibiliteit, en innovatie in het leerpakket vorm krijgen. De kunst van samenbrengen, het overbruggen van, en /of het integreren van verschillende perspectieven van de diverse psychotherapeutische disciplines, waardoor er een nieuw geheel ontstaat. Er ontstaan nieuwe antwoorden, inzichten en werkwijzen.  Lees meer over onze visie op de onderstaande pagina's: