Hannah Salomé

Hannah Salomé

Hannah Salomé

Sinds 1985 begeleidt Hannah Salomé mensen binnen organisaties, individueel en in groepsverband. Hannah Salomé heeft als opleider en manager vanaf  1990 gewerkt aan de ontwikkeling van de opleiding psychodrama en het fundament gelegd voor de Academie Psychodrama en Groepsprocessen. In haar werk richt Hannah Salomé zich vooral op de persoonlijke professionele ontwikkelmogelijkheden, die een individu in zijn of haar setting kan verwezenlijken en daardoor zijn of haar werkwijze en effectiviteit in de organisatie kan verbeteren.

Hannah Salomé voelt zich als een vis in het water als zij met groepen werkt. Vooral in groepen kunnen mensen volgens haar de inspiratie, ondersteuning en creatieve mogelijkheden vinden om tot hun recht te komen. Hannah Salomé heeft de opleiding psychodrama gevolgd bij Doreen Elefthery en is geschoold in de diverse aspecten van verschillende vormen van psychotherapie, waaronder psychoanalyse, gedragstherapie, Rogeriaanse therapie, Pesso, groepstherapie en gestalttherapie.

Zij is als certified practitioner (CP) en als opleider psychodrama (TEP) geregistreerd  bij de Nederlands Belgische Examen Stichting voor Psychodrama, Sociometrie, Groepspychotherapie, Sociodrama en Roltraining. Hannah Salomé begeleidt ook graag jongeren in het vinden van hun weg in opleidingenland en de vele beroepsvelden. Zij stimuleert ze in het vinden en volgen van hun passie om van daaruit te komen tot de juiste keuzes.

Ook heeft Hannah Salomé een jongerengroep opgezet waarin jonge mensen praten over de levensvragen die zij hebben. Het laten vertellen van verhalen en oefenen met technieken hanteert Hannah Salomé als methode ze een stukje verder op weg te helpen.