'); }[/php]

Groepsprocessen in de 21 ste eeuw 

De dynamiek van het gevoelsveld

In deze opleidingsmodule maak je kennis met het gevoelsveld:  de bron van kennis en samenwerking.

Er zijn in de vorige eeuw vele theorieën en methodieken ontwikkeld voor het werken met groepen. Steeds meer wordt onderkend dat ook in de taakgerichte groepen, onderwijs, productieteams, voetbalelftallen etc. het onderliggende groepsproces een bepalende en functionele factor is. Het kunnen inspelen op het groepsproces zorgt voor een groter rendement op taakniveau, meer creativiteit en plezier in samenwerken

Men krijgt in de module Groepsprocessen in de 21e eeuw een gedegen kennis van de processen die zich in groepen kunnen afspelen. De deelnemers ontwikkelen als begeleider, door een intensieve groepservaring, en een gedegen methodische training een 'gefundeerd gevoel' voor het begeleiden van groepen. De methodiek van begeleiden is gericht op het leren plezier, creativiteit, genegenheid, effectiviteit en productiviteit in groepen te verbinden. Een methodiek gericht op het samenspel tussen individuele ontwikkeling en groepsontwikkeling. Toepasbaar in organisaties, bedrijven, sportclubs maar ook het gezinsleven. 

Moreno ontwikkelde begin vorige eeuw sociodrama, psychodrama en groepspsychotherapie. Hij was in zijn werkwijze gericht op samen leven en werken door de ontwikkeling van een spontaan en empathisch netwerk tussen mensen. In de laatste 10 jaar is ontdekt hoe we 'neurologisch' op diverse wijzen met elkaar verbonden zijn. Daar waar mensen bij elkaar zijn er al snel sprake is van een groep. Er beginnen allerlei zaken te spelen tussen de groepsleden, of men dat nu wil of niet. Men reageert op elkaar, onderneemt actie of blijft juist passief. Je kunt dan al spreken van een groepsproces waarin de leden bepaalde rollen vervullen. Deze rollen kunnen taak of procesgericht zijn. Overal waar mensen samen zijn spelen zich groepsprocessen af met een bepaalde dynamiek, structuur en diverse strijdige en gemeenschappelijke doelstellingen.

Interesse of meer wil weten, download de: Folder. Groepsprocessen in de 21e eeuw. 2019

Opleidingsagenda

Bekijk de opleidingsagenda van de opleidingsmodule Groepsprocessen

Vraag informatie aan!