'); }[/php]

Opleiding Psychodrama – Vervolgniveau

Dit gedeelte van de opleiding Psychodrama omvat een intensief éénjarig programma dat zich richt op het verbreden en praktisch toepassen van psychodrama.

Het curriculum is ontworpen om professionals te voorzien van gespecialiseerde kennis en vaardigheden, waardoor zij hun expertise verder kunnen ontwikkelen.

Het programma omvat:

  • Specifieke thema's en bijzondere toepassingen
  • Werken met psychodrama in zowel groeps- als individuele settings, inclusief supervisie en afronding

Om de professionele ontwikkeling van deelnemers te bevorderen en hun vaardigheden in psychodrama te versterken, wordt de bekwaamheid in kennis, vaardigheden en attitudes ontwikkeld aan de hand van competenties.

Didactische Werkvormen

De volgende didactische werkvormen komen aan de orde:

  • Practicum: praktische leerervaringen onder begeleiding van ervaren professionals
  • Groepsdynamica: actieve deelname aan groepsactiviteiten om inzicht te verwerven in groepsprocessen
  • Praktische oefeningen: hands-on activiteiten zoals uitspelen van psychodrama, sociodrama, rollenspel, interactiedrama en casestudies, met begeleiding en feedback via supervisie en intervisie
  • Kennisoverdracht: interactieve bijeenkomsten waarbij literatuur wordt besproken en actieve participatie wordt aangemoedigd, voornamelijk online

Literatuur

De literatuur behandelt zes hoofdthema's: Geschiedenis, Filosofie en ethiek, Sociometrie en groepsdynamica, Methodiek, Aanverwante gebieden en Onderzoek, en vormt de basisstructuur van het literatuuraanbod.

Informatie over ons aanbod zie:

Vraag informatie aan!