Mensen leven in rollen

Mensen begeleiden om zoveel mogelijk diegene te worden, die ze kunnen en willen zijn.

De module mensen leven in rollen is gericht op kennismaking en leren werken met de basistechnieken van psychodrama. Vijf belangrijke bouwstenen van het programma zijn:

 1. Empathie
 2. Spontaniteit
 3. De rollenmethodiek van Moreno
 4. De vijf verschillende levensfasen van de menselijke ontwikkeling
 5. Netwerkvorming en groepsontwikkeling

Moreno baseerde zijn psychodrama methodiek intuïtief op ons vermogen van empathie en spontaniteit. Hij ontwikkelde een rollenspel waar mensen op authentieke wijze hun verhalen uitspelen. Door dit rollenspel op existentieel niveau ontwikkelt zich in korte tijd een empathisch netwerk tussen de groepsleden. Er ontstaat in de groep een collectief brein; een bron van kennis en spontaniteit waar de deelnemers gezamenlijk antwoorden op vragen kunnen geven, oplossingen voor dilemma’s vinden en nieuwe mogelijkheden voor de toekomst zien.

Als mens tot je recht komen, kan in iedere levensfase een andere betekenis hebben.

We besteden in onze opleiding uitgebreid  aandacht aan ontwikkelingspsychologie, dan doen we door het werken met  zeven levensfasen:

 • De zes mijlpalen van het kind en de zelforganisatie van het puberend brein
 • Het potentieel van het puberend brein en de dramaturgie van de twintigers
 • Stoeien met het dertigers dilemma
 • Denken met gevoel in de midlife crisis
 • Het spontane brein van de vijftigers
 • De nieuwe ruimte van zestigers
 • De zeggingskracht van zeventigers

 In elke levensfase sta je als  mens voor nieuwe  uitdagingen en heb je andere mogelijkheden. Specifieke dilemma’s vragen je aandacht,  je wordt met leeftijdsgebonden thema’s  geconfronteerd,  verschillende relatieproblemen moeten worden opgelost. Iemand verliezen is in elke  levensfase weer een andere ervaring. Vertrekken vanuit de verschillende levensfasen geeft veel inzicht in menselijke ontwikkeling en tijdens het oefenen met psychodrama goede  mogelijkheden tot verdieping en het opdoen van diversiteit in ervaring in begeleiding.

Oefening baart kunst

De basismodule bestaat uit 10  blokken van twee dagen.  In  het eerste deel ( 5 blokken van twee dagen)  wordt aan de hand van verschillende thema’s steeds  geoefend met basistechnieken van  psychodrama.  Je leert de technieken als vanzelfsprekend toepassen zodat je als begeleider steeds beter kan focussen op het inhoudelijk proces.

Certificaat

De opleidingsmodule Mensen leven in rollen is door de SKB (Stichting Keurmerk Beroepsscholing) gecertificeerd als scholingscategorie SKB-C met 290 studie uren onder registratienummer: 16072014/C1396.100. De SKB is een certificerende organisatie op het gebied van opleidingen en bij nascholingstrajecten voor mensen met minimaal een afgeronde HBO opleiding.

Download folder:basisopleiding psychodrama 2020

Opleidingsagenda

Bekijk de opleidingsagenda van de opleidingsmodule Mensen leven in rollen

Vraag informatie aan!