'); }[/php]

Mensen leven in rollen

An actor must work all his life, cultivate his mind, train his talents systematically, develop his character; he may never despair and never relinquish this main purpose – to love his art wit hall his strengt hand love it unselfishly. Constatin Stanislavski 

Mensen begeleiden om zoveel mogelijk diegene te worden, die ze kunnen en willen zijn.

De module mensen leven in rollen is gericht op kennismaking en leren werken met de basistechnieken van psychodrama.  Belangrijke bouwstenen van het programma zijn:  Empathie,  Spontaniteit,  De rollenmethodiek van Moreno, Netwerkvorming en groepsontwikkeling Moreno baseerde zijn psychodrama methodiek intuïtief op ons vermogen van empathie en spontaniteit. Hij ontwikkelde een rollenspel waar mensen op authentieke wijze hun verhalen uitspelen. Door dit rollenspel op existentieel niveau ontwikkelt zich in korte tijd een empathisch netwerk tussen de groepsleden. Er ontstaat in de groep een collectief brein; een bron van kennis en spontaniteit waar de deelnemers gezamenlijk antwoorden op vragen kunnen geven, oplossingen voor dilemma’s vinden en nieuwe mogelijkheden voor de toekomst zien.

Oefening baart kunst

In iedere tweedaagse bijeenkomst (live) wordt geoefend met de diverse technieken van  psychodrama.  Je leert de technieken als vanzelfsprekend toepassen zodat je als begeleider steeds beter kan focussen op het inhoudelijk proces.  Naarmate je meer ervaring opdoet en je basis beter wordt kun je meer opgeleid worden  in de  complexere werkvormen van het psychodrama. Zo kan iedere student op het eigen niveau oefenen en trainen.  Er wordt daarnaast een goede en diverse theoretische achtergrond ( methodisch en themagericht) geboden. Je leert hoe je mensen therapeutisch en als coach kunt  begeleiden in hun verhaal. Oude verhalen kunnen herbeleefd worden en veranderen. En nieuwe verhalen ontstaan. Er wordt lesgegeven door de opleiders in de verschillende soorten rollen die er zijn.  Er worden handvatten geboden en inzicht gegeven hoe en in welke leef- en werksituaties deze verschillende rollen en technieken toegepast en getraind kunnen worden. Tevens wordt geleerd hoe er procesmatig en psychotherapeutisch met roltechnieken gewerkt, maar ook bijvoorbeeld pedagogisch en didactisch getraind kan worden. De opleiders geven demonstraties van de diverse technieken, waarna er in twee- en drietallen mee geoefend wordt. De opleiders begeleiden de groepsgesprekken, en de gesprekken over de theorie. Na voltooiing van deze module zijn  deelnemers in staat het geleerde toe te passen in hun eigen werkcontext. Ze hebben casuïstiek uit hun eigen werk kunnen inbrengen.

Bijeenkomsten: 2023

Deze module kent 5 tweedaagse live bijeenkomsten waar vooral praktisch wordt geoefend en gewerkt. Daarnaast zijn er tussen de live bijeenkomsten ook online bijeenkomsten waar reflectie op het geleerde, toepassing met het eigen werkveld en theorie centraal staan. Data live bijeenkomsten: 30 juni & 1 juli, 14 & 15 juli, 25 & 26 augustus , 8 &9  september, 29 & 30 september. Data online: 27 juni, 11 juli, 22 augustus, 5 september, 26 september voor informatie ga naar: folder basisopleiding psychodrama 2023-2024      

Vraag informatie aan!