'); }[/php]

Psychodrama in het gevoelsveld

Op het spoor van positief leven, het lichaam vertelt de weg naar wat ons mensen bindt!

We ervaren onszelf als individuen, losstaand van elkaar. Het tegendeel blijkt waar te zijn: alles draait om de ruime tussen ons en anderen, om de samenhang van alle dingen en levensvormen. Onze onbewuste motivatie is het streven naar verbondenheid. Sterker nog; we zijn op het meest elementaire niveau van het leven onlosmakelijk met elkaar verbonden zonder ons daarvan bewust te zijn. …….. We groeien door ons in de ruimte tussen ons en anderen te begeven; hierdoor kunnen we conflicten oplossen of, beter nog: voorkomen.    Lynne Mc Taggert

In psychodrama worden aangrijpende, verrassende, vrolijke, onverwachte, lange en korte verhalen uitgespeeld. In psychodrama kun je heel direct ervaren wat je als mens voor elkaar kunt betekenen. De relationele werkelijkheid – dat wat zich tussen mensen afspeelt – kan in psychodrama worden vormgegeven in verhalen waarin handelen/spreken, emotionele beleving, lichaamsbeleving en denkbeelden/taal (De H.E.L.D.) gezamenlijk op het toneel tot uitdrukking komen. Het toneel is de vrije ruimte voor de geest om zich uit te drukken en tot spontaan handelen te inspireren.

Psychodrama helpt om je beter te voelen, een positief leefklimaat om je heen te creëren, positiever in je werk te staan, en meer perspectief te zien. En het zijn de positieve emoties die hieraan diepte en sturing geven. Het is onze natuur om positieve emoties te ervaren – als vanzelf - behalve als er iets verdrietigs gebeurt, je tegenslagen hebt in je leven, je vast zit in een dilemma, en als je ziek bent of wanneer je bestaan bedreigd wordt.

In deze groep ervaar je hoe positieve emoties je kunnen helpen met tegenslagen om te gaan, je verdriet te dragen, je woede te verzachten en je niet in angst te verliezen. Je ervaart hoe je door positieve emoties zoals sympathie, genegenheid en empathie verbonden bent met anderen. Je maakt samen deel uit van een gevoelsveld. Je staat niet alleen in het leven!

In korte tijd ontstaat een hartelijke sfeer in de groep, waar mensen snel betrokken raken bij elkaar door de rollenspelen waar ,mensen op authentiek wijze hun verhalen over positieve ervaringen, dilemma’s, conflicten, samenwerkingsvormen, creatieve processen met vrienden, familie, collega’s of buren met elkaar uitspelen. Er komt een intensieve en gevoelsvolle samenwerking tot stand wat leidt tot de ontwikkeling van het gevoelsveld.  Dit gevoelsveld  ontwikkelt zich in de groep als een bron van kennis en spontaniteit waar de deelnemers met elkaar antwoorden op vragen kunnen geven, oplossingen voor dilemma’s vinden en nieuwe mogelijkheden voor een gezamenlijke toekomst.

Kenmerkend voor psychodrama is dat alles wat je in jezelf wilt onderzoeken, kunt neerzetten en uitspelen in de groepsruimte met behulp van groepsleden. Er worden vele aangrijpende, verrassende, vrolijke, onverwachte, lange en korte verhalen uitgespeeld. In korte tijd ontstaat een hartelijke sfeer in de groep, waar mensen snel betrokken raken bij elkaar door de rollenspelen waar ,mensen op authentiek wijze hun verhalen over positieve ervaringen, dilemma’s, conflicten, samenwerkingsvormen, creatieve processen met vrienden, familie, collega’s of buren met elkaar uitspelen. Er komt een intensieve samenwerking tot stand hierdoor ontwikkelt zich in de groep een bron van kennis en spontaniteit waar de deelnemers met elkaar antwoorden op vragen kunnen geven, oplossingen voor dilemma’s vinden en nieuwe mogelijkheden voor een gezamenlijke toekomst

Algemene informatie:

Tijdstip: Vrijdag 14.00 uur tot 21.00 uur

Data bijeenkomsten:
2023: 16 juni & 30 juni; 25 augustus; 29 september; 20 oktober;
10 november, 1 december
2024: 12 januari; 2 februari ; 1 maart

Begeleiding: Mark de Jonge (TEP )

Kosten: € 1.250,00 (10 maandelijkse sessies van 7 uur of te wel minder dan € 18,00 per uur)

Aanmelden: Per mail, m.v. naam, adres, telefoonnummer en email naar markdejonge@kpnmail.nl 
na aanmelding vindt er een kennismaking - c.q. intake gesprek plaats.

folder: folder mts Psychodrama in het gevoelsveld 2023 - 2024

Vraag informatie aan!