'); }[/php]

Sociodrama en Psychodrama (in het groepsproces)

Hieronder vallen twee verschillende opleidingsworkshops:

  1. Sociodrama en Psychodrama in het Groepsproces
  2. Sociodrama, Psychodrama en Surplus reality.

1.Sociodrama en Psychodrama in het groepsproces

In deze module ontwikkel je meer inzicht in en kennis van het complexe samenspel tussen individuele ontwikkeling en groepsprocessen. Je leert  je creativiteit en spontaniteit koppelen aan sensitief zijn voor wat er voor de individuele groepsleden nodig is en gelijktijdig in het groepsproces passend is. Beide gaan onder deskundige leiding hand in hand, elkaar ondersteunend en stimulerend.

Methode van opleiden:

Er wordt intensief geoefend te werken met het ‘volledige psychodrama in de groep”. Hierbij kan iedere student op zijn of haar eigen niveau een protagonist begeleiden. De meer gevorderde  student heeft de mogelijkheid als director de leiding  over een heel dagdeel te nemen en deze kan ook een dagdeel co-therapeut zijn. Op deze wijze kunnen studenten ervaring opdoen met het gebruik van psychodrama technieken, gekoppeld aan het begeleiden van en interveniëren op het groepsproces.

In deze module ontwikkel je als begeleider meer inzicht in en kennis van het complexe samenspel tussen individuele ontwikkeling en groepsprocessen. Je leert  je creativiteit en spontaniteit koppelen aan sensitief zijn voor wat er voor de individuele groepsleden nodig is en gelijktijdig in het groepsproces passend is. Beide gaan onder deskundige leiding hand in hand, elkaar ondersteunend en stimulerend. Sociodrama is een belangrijk onderdeel van deze module. Met behulp van sociodrama gaan we – naast het leren omgaan met verschillen -  focussen op wat mensen gemeenschappelijk hebben. We gaan ervaren hoe we ons in de begeleiding kunnen richten op de intrinsieke motivatie naar verbondenheid die mensen eigen is.

Ook gaan we dieper in op hoe individuele ontwikkeling en groepsprocessen door de deskundige begeleiding van de psychodrama director hand in hand kunnen gaan; elkaar ondersteunen en stimuleren. We richten ons op het tegelijkertijd leren werken met de vier rollen die Felix Kellerman onderscheidt:

  • de individuele therapeut
  • de groepstherapeut
  • de regisseur
  • actie-analist

Daarnaast  bestuderen we de theorie en methodiek uit het boek: Zelfreflectie en Persoonsontwikkeling van Leni Verhofstadt-Denève.

download de folder : Sociodrama en Psychodrama in het Groepsproces 2016

2. Sociodrama, Psychodrama en Surplus Reality

Moreno, de grondlegger van sociodrama en psychodrama, was opgeleid als psychiater, maar zag zichzelf vooral als ‘healer’ en als ‘filosoof’, hij was ook een sociologisch onderzoeker in hart en nieren, tegelijkertijd leefde hij als een mysticus, schreef vaak poëtisch, en was praktisch en actiegericht. Moreno speelde graag met werkelijkheid en fantasie. Hij noemde dit ‘surplus reality’. Dit is een belangrijk instrument geworden in het psychodramatisch werken met mensen. De creatieve en diepere lagen van de psychische werkelijkheid kunnen symbolisch en concreet vormgegeven worden door de psychodramatische rollen. Je kunt er mee reizen terug in de tijd, toekomst wensen uitspelen, je dromen mee uitwerken, In de surplus reality zijn psychodramatische rollen de voertuigen van onze ziele roerselen. In een groep bieden ze ook toegang tot het collectief onbewuste middels dromen, mythen, sagen en archetypen.

Met behulp van sociodrama gaan we – naast het constructief leren omgaan met verschillen - focussen op wat mensen gemeenschappelijk hebben, hoe zij positieve emoties kunnen delen, en gezamenlijk antwoorden vinden op dilemma’s en problemen. We gaan ervaren hoe we ons in de begeleiding kunnen richten op de intrinsieke motivatie naar verbondenheid die mensen eigen is. Creativiteit en spontaniteit komen centraal te staan als een collectief proces. Op deze wijze kunnen we elkaar stimuleren om tijd te vinden, elkaar inspireren mogelijkheden te creëren en ideeën te hebben, en gezamenlijk de bijbehorende vaardigheden te ontwikkelen voor een authentieke deelname aan de samenleving.

Bestemd voor:

Aan deze module kunnen ( ook beginnende) studenten deelnemen, die minimaal aan de module Mensen leven in rollen, of aan een gelijkwaardige opleiding elders hebben deelgenomen. Tevens dient deze module als vervolgopleiding voor gevorderde studenten.

Methode van opleiden:

Er wordt intensief geoefend te werken met het sociodrama en psychodrama in de groep. Hierbij kan iedere student op zijn of haar eigen niveau een protagonist begeleiden.

download de folder:Sociodrama, Psychodrama en Surplus Reality 2016- 2017

Opleidingsagenda

Bekijk hier de opleidingsagenda van de opleidingsmodule Psychodrama in het groepsproces

Vraag informatie aan!