'); }[/php]

Mark de Jonge

Mark de Jonge

Mark de Jonge

Veelzijdig

Mark de Jonge (1957) heeft een bijzondere interesse en vaardigheid in het stimuleren van spontaniteit, leerervaringen en bewustwordingsprocessen bij

mensen in belangrijke momenten van hun leven en werk. Hij is 30 jaar werkzaam als begeleider van veranderingsprocessen, onderzoek en kennisontwikkeling van individuen, groepen, teams en organisaties in de meest diverse persoonlijke situaties en werkvelden. Veelzijdig, spontaan en professioneel!

Gezondheidszorg

Mark de Jonge heeft sinds 1984 een eigen therapie praktijk in Malden. Hij is opgeleid in diverse vormen van psychotherapie en is een ervaren relatietherapeut. Sinds 1995 heeft hij ook een therapiepraktijk in Arnhem, waar hij sinds 10 jaar intensief samenwerkt met een huisartsenpraktijk.

Sinds drie jaar werkt Mark de Jonge als docent bij de Rino Nascholing & Opleiding GGZ Noord-Holland en leidt artsen, psychotherapeuten, psychologen en orthopedagogen op in het begeleiden van ‘kinderen die bijzondere aandacht nodig hebben’ volgens de Floorplay methode, gebaseerd op het werk van de Amerikaanse kinderpsychiater dr. Stanley Greenspan en het Playproject van dr. Rick Solomon.

Mark de Jonge is gastdocent sinds 2006 bij post-gradual opleiding Experientiële en Ontwikkelingsgerichte Kinder- en Jeugdpsychotherapie Universiteit Antwerpen. Hij geef les aan de daarmee verbonden School for Experiential – Dialectical  Psychodrama van em. Prof Leni Verhofstadt-Denéve (Ghent Universiteit van Antwerpen).

Psychodrama

Van de diverse disciplines waarin Mark is opgeleid is psychodrama de methode die sinds vijfentwintig jaar zijn hart heeft gestolen. In psychodrama worden mensen verhalen vertellers, auteurs, regisseurs en acteurs in hun leven en werk. Ze denken meer met gevoel, worden daardoor spontaner in hun antwoorden op vragen en dilemma’s van zichzelf en hun omgeving, zijn meer in staat existentiële problemen te accepteren, en ook creatiever en effectiever in hun professionele rol, Het toneel waarop hij al jaren werkt kan de groepsruimte, de coachstudio, een schoolklas, de kamer de directie, de werkvloer van een bedrijf, het theater zijn of gewoon op straat.

Mark de Jonge is als certified practitioner (CP) en als opleider psychodrama (TEP) geregistreerd bij de Nederlands Belgische Examen Stichting voor Psychodrama, Sociometrie, Groepspsychotherapie, Sociodrama en Roltraining.

Schrijver

Mark de Jonge is auteur van het boek: De psychodramaturg. H.E.L.D in ‘denken met gevoel’. Hij heeft tientallen artikelen geschreven.

Management Opleiding en Organisatieontwikkeling.

Gedurende 10 jaar (1995-2005) was Mark de Jonge opleider en trainer  in MBA -programma’s voor de Twente School voor Management (Universiteit Twente). Mark de Jonge onderwees daar ontwikkeling van leerculturen, groepsdynamica, teamleren, soft skills en leiderschap. Deelnemers leerden zichzelf en elkaar in korte tijd beter kennen en creëerden er een goed leerklimaat voor ontwikkeling van leiderschap. “Waarom hebben we dit niet op de middelbare school geleerd” was een veel gehoord geluid.

Voor diverse bedrijven en overheidsinstellingen is  Mark de Jonge vanaf 1995 als coach, trainer en opleider betrokken bij reorganisatie en implementatie processen.