'); }[/php]

Integratieve Begeleiding: Psychodrama, Sociodrama en Groepsdynamica voor veerkrachtige ontwikkeling

Ons programma aanbod is gericht op het toepassen en combineren van psychodrama, sociodrama, sociometrie en groepsdynamica op een hoger niveau van complexiteit, waarin de mens steeds wordt benaderd als individu en tegelijkertijd als deel van een groter geheel.

Men leert het individu in het groepsproces begeleiden, en tegelijkertijd gericht werken met het geheel; regisseren in de relatie, de groep, de organisatie of bijdragen aan de gemeenschap, met oog voor het individu.

Mensen, relaties, groepen, organisaties en uiteindelijk ook de samenleving bewegen tussen kwetsbaarheid en veerkracht, tussen uitputting en vitaliteit, en tussen conflict en verbinding.

De studenten leren in deze opleiding een geïntegreerde benadering die op deze tegenstellingen begeleiding biedt; een holistische werkwijze die tegelijkertijd Herstel bevorderend, Verwerking ondersteunend en Indentiteit vormend (de HVI methode) is.

Herstel Bevorderend

Herstel bevorderend begeleiden verwijst naar methoden die het herstelproces ondersteunen; die zowel individuele genezing als de verbetering van sociale structuren bevordert.
De combinatie van actie, reflectie en interactie helpt deelnemers diepere inzichten te verkrijgen in hun lichamelijke en psychische gesteldheid, te luisteren naar en handelen vanuit hun bijbehorende  behoeften en grenzen. Dit leidt tot toename van vitaliteit en welzijn.

Verwerking Ondersteunend

Verwerking ondersteunend begeleiden helpt individuen, relaties en groepen bij het verwerken van aangrijpende ervaringen zoals traumatische en existentiële gebeurtenissen.
Het ondersteunen van verwerking draagt bij aan het doorgaand proces van betekenis - en zingeving, waardoor mensen antwoorden kunnen vinden op vragen, oplossingen ervaren voor hun dilemma’s, kunnen begrijpen wat ze meemaken in de sociale context waar ze deel van uit maken en nieuwe mogelijkheden zien – ook onder moeilijke omstandigheden - om positief in het leven te staan.

Identiteit Vormend

Identiteit vormend begeleiden is een proces waarbij individuen, relaties en groepen hun persoonlijke en gezamenlijke identiteit construeren en ontwikkelen, inclusief hun waarden, overtuigingen, ervaringen en sociale rollen.
Deze ontwikkeling wordt ondersteund door het gebruik en combineren van psychodrama, sociodrama, sociometrie en groepsdynamica. Deze methoden bieden een dynamische omgeving waarin individuen hun identiteit kunnen verkennen en ontwikkelen, zowel op individueel niveau als in relatie tot anderen.

Door middel van deze holistische aanpak kunnen mensen een dieper begrip van zichzelf en elkaar ontwikkelen en een veerkrachtige identiteit vormen die geworteld is in zelfbewustzijn en verbondenheid met anderen.
Mensen kunnen in psychodrama, sociodrama en sociometrie elkaar helpen tot hun recht te komen.

Specifieke werkvormen/modellen

In dit gevorderde niveau wordt ook met een aantal trans-disciplinaire modellen geoefend:

  • Het SA-OS model van Leni Verhofstadt-Denève;
    begeleiden van spanningen in relaties en groepen; tussen conflict en verbinding, tussen afwijzing en wederzijdse waardering:
  • Het model Kamers van de Geest; begeleiden tussen kwetsbaarheid en veerkracht
  • Het model In and out the Burn-out: begeleiden tussen uitputting en vitaliteit
  • De spectrum positieve emotie ladder ( S.P.E.L); mensen begeleiden in het fenomeen depressie verlaten
  • Het zelfgevoel; een trans-disciplinair en trans-diagnostisch concept voor holistische begeleiding; begeleiden van mensen met meer diagnoses
  • Het 4Kwadrantenmodel van Ken Wilber; begeleiden van mensen met meer diagnoses vanuit trans-diagnostisch perspectief.
  • De leiderschap in het gevoelsveld, begeleiden van organisaties in de tussenruimte.

Onderdeel van het programma zijn ook intervisie en supervisie.

Start opleiding 2024 - 2025: 22 oktober.

 

Vraag informatie aan!