'); }[/php]

Een foto van Adeline Salomé-Finkelstein

Een foto van dr. Adeline Salomé-Finkelstein klinisch psycholoog.

Dr. Adeline Salomé-Finkelstein

Dr. Adeline Salomé-Finkelstein ( 1920 - 2002) was de oprichter van de Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen. Zij heeft ruim 35 jaar met groepen gewerkt, waaronder: In-company-opleidingen, bedrijfstrainingen, psychotherapiegroepen en cursussen op de universiteit. Kenmerkend was daarbij haar integrale werkwijze en visie op leren. Centraal in haar werk stond de relatie tussen interactie, cognitief leren en veranderingsprocessen, zowel in als ook tussen mensen.

Psychodrama helpt je om je kennis te verbreden waarmee je mensen tegemoet treedt. Je kunt veel verwerken en uitwerken in jezelf en zeker ook in relatie tot belangrijke anderen zoals je familie. Door psychodrama houd je grote schoonmaak. Je helpt elkaar om harmonie te verkrijgen. In alles wat je doet komt wijsheid en liefde centraal te staan, zodat je kunt komen tot: ik hou van mezelf en ik hou van jullie. Dit is wat psychodrama bewerkt. Je krijgt door psychodrama een vol leven terug.