Wat biedt psychodrama aan?

De originaliteit en veelzijdigheid van J.L. Moreno - de grondlegger van psychodrama - komt tot uitdrukking in de vele toepassingsmogelijkheden die psychodrama biedt zoals in het theater, onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven. In onze opleidingen leer je psychodrama technieken toepassen bij  bijvoorbeeld teamleren, teambuilding, cultuurveranderingen in organisaties, relatieontwikkeling, ontwikkeling van sociale netwerken. Psychodrama staat van oudsher bekend als een gedegen en effectieve psychotherapeutische methodiek. Daar wordt in diverse psychotherapeutische instellingen mee gewerkt. In psychodrama gaan de individuele ontwikkeling en het groepsproces op natuurlijke wijze samen. Voelen, denken en handelen vormen een spontaan geheel in psychodrama.

Onze visie op psychodrama

In onze opleiding ga je psychodrama ervaren als een hartelijke werkwijze waar aangrijpende, verrassende, vrolijke,verdrietige, onverwachte, lange  en korte verhalen op zeer persoonlijke wijze kunnen worden uitgespeeld. Deelnemers ervaren daarbij - door mee te kunnen spelen in elkaar's verhaal - wat ze voor elkaar kunnen betekenen. De innerlijke werkelijkheid wordt letterlijk omgezet in rollen waarin handelen/spreken, emotionele beleving, lichaamsbeleving en denkbeelden/taal gezamenlijk op het toneel tot uitdrukking komen. Het psychodrama toneel is de vrije ruimte voor de geest om zich - in interactie met anderen - uit te drukken en tot spontaan handelen te inspireren.