'); }[/php]

Wat biedt psychodrama aan?

De originaliteit en veelzijdigheid van J.L. Moreno - de grondlegger van psychodrama - komt tot uitdrukking in de vele toepassingsmogelijkheden die psychodrama biedt zoals in het theater, onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven. In onze opleidingen leer je psychodrama technieken toepassen bij  bijvoorbeeld teamleren, teambuilding, cultuurveranderingen in organisaties, relatieontwikkeling, ontwikkeling van sociale netwerken. Psychodrama staat van oudsher bekend als een gedegen en effectieve psychotherapeutische methodiek. Daar wordt in diverse psychotherapeutische instellingen mee gewerkt. In psychodrama gaan de individuele ontwikkeling en het groepsproces op natuurlijke wijze samen. Voelen, denken en handelen vormen een spontaan geheel in psychodrama.

Een schatkist van diverse disciplines

Psychodrama is door Moreno van origine als een trans-disciplinaire benadering ontwikkeld. Het ligt in de kern –  creativiteit en spontaniteit - van het psychodrama besloten. Moreno was vanaf begin gericht op dialoog met de diverse disciplines die zich in de vorige eeuw ontwikkelden. Wanneer je psychodrama bestudeert en toepast dan zie je dat het in zich lichaamsgerichte, narratieve en cognitieve therapie verenigt en in haar kern ook positieve en spirituele psychologie bevat. Samen met de gezinstherapie van Nagy, de gestalttherapie vormt psychodrama de basis van de huidige systemische benadering. Psychodrama als trans-disciplinaire benadering omarmt diversiteit, flexibiliteit, en innovatie, en biedt tegelijkertijd een gevoel van autonomie, inclusie en samenwerking in het veld. De kunst van samenbrengen, het overbruggen van, en /of het integreren van verschillende perspectieven van de diverse psychotherapeutische disciplines, waardoor er een nieuw geheel ontstaat. Er ontstaan nieuwe antwoorden, inzichten en werkwijzen.

Visie bij de opleiding

In onze opleiding ga je psychodrama ervaren als een hartelijke werkwijze waar aangrijpende, verrassende, vrolijke,verdrietige, onverwachte, lange  en korte verhalen op zeer persoonlijke wijze kunnen worden uitgespeeld. Deelnemers ervaren daarbij - door mee te kunnen spelen in elkaar's verhaal - wat ze voor elkaar kunnen betekenen. De innerlijke werkelijkheid wordt letterlijk omgezet in rollen waarin handelen/spreken, emotionele beleving, lichaamsbeleving en denkbeelden/taal gezamenlijk op het toneel tot uitdrukking komen. Het psychodrama toneel is de vrije ruimte voor de geest om zich - in interactie met anderen - uit te drukken en tot spontaan handelen te inspireren.