Opleiding

De Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen is erkend door de FEPTO en aangesloten bij de NBES. De Maatschap SaloméFinkelstein & de Jonge is erkend als opleidingsinstituut door de CRKBO. Wij bieden de volgende opleidingen aan:

Methodiek

Ons opleidingsprogramma is zodanig samengesteld dat de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van psychodrama werkelijk tot hun recht kunnen komen. In overleg met de opleiders kunnen verschillende kortere of langere leerroutes op onze academie gevolgd worden. Het is ook mogelijk meerdere modules tegelijkertijd te volgen.

In onze opleiding ontwikkelen de studenten een professionele attitude met de daarbij horende filosofie en mensvisie. Deze professionele attitude vormt de bedding voor het aanleren en toepassen van psychodramatechnieken en het juist leren gebruiken van interventietechnieken in groepen.

De studenten krijgen een sterke eigen verantwoordelijkheid voor en vrijheid in hun leerproces. Creativiteit en spontaniteit zijn dan ook de sturende krachten in het opleidingsprogramma. Een wezenlijk praktijkonderdeel is het oefenen onder live-supervisie van de opleiders. Daarnaast is er resultaatgerichte coaching door de opleiders op individuele leerdoelen van de studenten.

U bent van harte welkom voor een bezoek aan onze academie op een Open Dag, voor een vrijblijvend informatief gesprek met een van de opleiders of bij deelname aan een van onze opleidingsmodules.

We zien er naar uit u te ontmoeten!