'); }[/php]

Opleiding

Binnen de Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen worden er drie opleidingen aangeboden.

Al deze Opleidingen bestaan uit diverse modulen.  Naast deze opleidingen worden er ook opleidingsworkshops aangeboden die een aanvulling zijn op onze opleidingen.

De Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen is erkend door de FEPTO en aangesloten bij de NBES. De Maatschap SaloméFinkelstein & de Jonge is geregistreerd als opleidingsinstituut door de CRKBO. Dit betekent dat de opleidingen zijn vrijgesteld van BTW.

Opleiding Psychodrama

De opleiding Psychodrama bestaat uit twee delen, namelijk

De eenjarige basisopleiding Psychodrama kent twee onderdelen: Mensen leven in Rollen & Mensen wonen in Verhalen.

De vervolg opleiding bestaat uit twee lossen modulen: De module Integratief psychodrama, sociometrie en sociodrama en de module Psychodrama in het Groepsproces.

Deze opleiding geeft toegang tot de opleiding Learning Circle Psychodrama die wordt aangeboden door de NBES                      ( NederlandseBelgische Examen Stichting). Deze opleiding wordt afgerond met een theoretisch examen, een onderzoek en een praktisch examen. Is dit met goed gevolg afgerond ontvangt u het certificaat Certified Practitioner ( CP) Psychodrama

Opleiding Creattitude Coach

Opleiding Creattitude Coach bestaat uit drie modulen, namelijk:

  • Opleidingsmodule I. Coachen naar een Positief Zelfgevoel
  • Opleidingsmodule II Coachen tussen Kwetsbaarheid en Veerkracht
  • Opleidingsmodule III Coachen naar Kennisontwikkeling in het Gevoelsveld

Opleiding Groepsprocessen

Opleiding Groepsprocessen kent twee modulen namelijk

  • Groepsprocessen basis
  • Groepsprocessen en teamleren

Methodiek

Kennis vaardigheid attitude en toepassing

Ons opleidingsprogramma is zodanig samengesteld dat de veelzijdige toepassingsmogelijkheden van psychodrama werkelijk tot hun recht kunnen komen. In overleg met de opleiders kunnen verschillende kortere of langere leerroutes op onze academie gevolgd worden. Het is ook mogelijk meerdere modules tegelijkertijd te volgen.

In onze opleiding ontwikkelen de studenten een professionele attitude met de daarbij horende filosofie en mensvisie. Deze professionele attitude vormt de bedding voor het aanleren en toepassen van psychodrama-technieken en het juist leren gebruiken van interventietechnieken in groepen.

De studenten krijgen een sterke eigen verantwoordelijkheid voor en vrijheid in hun leerproces. Creativiteit en spontaniteit zijn dan ook de sturende krachten in het opleidingsprogramma. Een wezenlijk praktijkonderdeel is het oefenen onder live-supervisie van de opleiders. Daarnaast is er resultaatgerichte coaching door de opleiders op individuele leerdoelen van de studenten en specifiek gericht op toepassing binnen hun werkveld.

De literatuur is gebaseerd op recent gepubliceerd publicaties. Zodat de theorie die we aanbieden zoveel mogelijk wetenschappelijk onderbouwd is.

Hybride Opleiding.

Wij bieden de opleidingen en workshops zowel aan in live als in online bijeenkomsten. Dit wordt ook wel genoemd Blended Learning.

U bent van harte welkom voor een bezoek aan onze academie op een Open Dag of voor een vrijblijvend informatief gesprek met een van de opleiders of bij deelname aan een van onze  webinars, workshops  of  opleidingsmodules.

We zien er naar uit u te ontmoeten!