'); }[/php]

Basisopleiding psychodrama. Eén  jaar!

Een positief spoor naar de toekomst

In psychodrama wordt een vrije ruimte voor mensen gecreëerd, waar door authentieke rollenspelen en gesprekken , verhalen in en tussen mensen tot leven komen. Hierbij kunnen antwoorden op vragen en oplossingen op problemen gevonden worden. Creatieve ontmoetingen met andere mensen vinden plaats. Andere perspectieven en nieuwe mogelijkheden ontstaan in mensen en organisaties. Innovatie in actie!

In psychodrama help  je elkaar het beste uit  je  leven en je werk te halen.

Met psychodrama ontwikkelen  deelnemers een grote actiebereidheid. Psychodrama  is toepasbaar in diverse werkvelden  zoals in het theater, onderwijs, gezondheidszorg en  bedrijfsleven. Psychodrama is tevens een gedegen en effectieve methodiek voor coaching en psychotherapie.

Diverse disciplines

Binnen de opleiding wordt aandacht besteed aan psychodrama en haar technieken en het samenbrengen, het overbruggen van, en /of het integreren van verschillende perspectieven van de diverse psychotherapeutische disciplines, waardoor er een nieuw geheel ontstaat.

Diegene die psychodrama bestudeert en toepast merkt dat het ook  lichaamsgerichte, narratieve en cognitieve therapie verenigt en in haar kern ook positieve en spirituele psychologie bevat. Samen met de gezinstherapie van Nagy, de gestalttherapie vormt psychodrama de basis van de huidige systemische benadering.

Diverse werkvormen

De kern van onze opleiding is de eigen filosofie en werkwijze van het psychodrama.  Dat betekent dat de volgende werkvormen aan bod komen, met de daarbij behorende wijze om op een veilige manier te werken binnen een groep of met een individu:  Rollenspel, Psychodrama, Sociodrama, Sociometrie, Magicshop.

Wat zeggen deelnemers na de basisopleiding

Ze voelen zich toegerust om psychodrama technieken in hun werkcontext toe te passen. Ze hebben een mooi instrumentarium gekregen voor coaching. Ze hebben  zichzelf als professional beter leren kennen. Ze hebben zich ontwikkeld in communiceren, ze  zijn vaardiger in het omgaan  met verschillende belangen en creatiever in  conflicten oplossen. Deelnemers  hebben geleerd beter regie nemen in diverse leef- en werksituaties. Onderwijzers zijn spontaner geworden in hun wijze van lesgeven. Managers zijn  beter in staat in de schoenen van de werknemers te staan en kunnen daardoor beter zowel resultaatgericht als mensgericht leiding geven. Hulpverleners zijn in staat deze methodiek te integreren in hun eigen werkwijze.

Practische informatie

De opleiding bestaat uit 20 live bijeenkomsten waar de nadruk ligt op groepsontwikkeling en praktisch oefenen met psychodrama en al haar technieken.  Daarnaast zijn er 9  online bijeenkomsten van twee uur waar de nadruk ligt op reflectie, relatie eigen werkveld en bespreking van de literatuur.  Deze eenjarige opleiding wordt gezamenlijk afgesloten op een etra live bijeenkomst.

Voor deze opleiding is er ook sprake van  voorbereiding en eigen studie. Dit bestaat uit:

  • Reflectie verslag van elke bijeenkomst  (a.d.h.v.  een format);
  • Bestuderen van de literatuur ( deze wordt besproken tijdens de online bijeenkomsten en naar verwezen in de live bijeenkomsten);
  • Een eindopdracht bestaande uit vragen die de integratie benadrukken van theorie en vaardigheden met terugkoppeling naar eigen werkveld)

Kosten

De gehele basisopleiding bedraagt € 2.450,00; Dit houdt in  €1.00,00 per live bijeenkomst en € 50,00 per online bijeenkomst. Dit bedrag is incl. koffie &thee, men dient zelf voor lunch of avondeten te zorgen. De litratuur zal bestaan uit artikelen en een aantal zelf aan te schaffen boeken.  De kosten voor de zelf aan te schaafen boeken zal  maimaal € 1.00,00 bedragen.

Aanmelden en inschrijven via mail: info@academiepsychodrama.com;

of download de folder: folder basisopleiding psychodrama 2024

 

Twee onderdelen

De basisopleiding psychodrama bestaat uit twee onderdelen:  1. Mensen leven in Rollen    2.  Mensen wonen in Verhalen

 

 

Vraag informatie aan!