Basisopleiding psychodrama. Eén  jaar!

Op het spoor van positief leven, het lichaam vertelt de weg naar wat ons mensen bindt.

In psychodrama wordt een vrije ruimte voor mensen gecreëerd, waar door authentieke rollenspelen en gesprekken, verhalen in en tussen mensen tot leven komen. Hierbij kunnen antwoorden op vragen en oplossingen op problemen gevonden worden. Creatieve ontmoetingen met andere mensen vinden plaats. Andere perspectieven en nieuwe mogelijkheden ontstaan in mensen en organisaties. Mensen komen meer tot hun recht.

In psychodrama help je elkaar het beste uit je leven en je werk te halen.

In psychodrama ontwikkelen deelnemers een grote actiebereidheid. Psychodrama heeft dan ook veel te bieden op het gebied van teamleren en cultuurveranderingen in organisaties, opbouw van goede werkculturen in bedrijven, mediation en relatieontwikkeling, netwerkvorming en netwerkanalyse. Psychodrama heeft dan ook veel toepassingsmogelijkheden zoals theater, onderwijs, gezondheidszorg en bedrijfsleven. Psychodrama is tevens een gedegen en effectieve therapeutische methodiek.

De basisopleiding psychodrama bestaat uit twee onderdelen:  1. Mensen leven in Rollen    2.  Mensen wonen in Verhalen

folder basisopleiding: basisopleiding psychodrama 2020

Ervarings - of leergroep Psychodrama.

De leergroep psychodrama vormt een belangrijk en boeiend onderdeel van de opleiding, De deelnemers ervaren en zien tijdens de leergroep psychodrama de grote rijkdom aan technieken van psychodrama. Men ondergaat als deelnemer het psychodrama ‘aan den lijve’ zodat men vanuit directe persoonlijke ervaring de methodiek op emotioneel, sociaal en cognitief niveau leert begrijpen. Men kan dit als een unieke creatief proces beschouwen waar men zelf deel vanuit maakt. Dit intrinsieke leerproces is geen noodzakelijke basis om in de andere modules psychodrama’s zelf te leren begeleiden, echter wij raden wel aan hieraan deel te nemen.

Psychodrama helpt je beter voelen, een positief leefklimaat om je heen te creëren, positiever in je werk te staan, en meer perspectief te zien. Diegenen die aan psychodrama deelnemen, leren zichzelf in korte tijd  beter kennen.  Ze voelen zich al doende en spelenderwijs meer en meer een spontaan persoon worden.  

Voor meer informatie :Leergroep psychodrama

Vraag informatie aan!