Creattitude

Creattitude is een unieke opleiding in een bijzondere vorm van individuele begeleiding van cliënten. Creattitude is een integratie van het beste wat haptonomie, gestalttherapie en psychodrama te bieden hebben. Het geheel is daarbij meer dan de som der delen. Men leert luisteren naar en interveniëren in verhalen die cliënten vertellen. Creattitude werkt in de ontmoeting en begeleidt mensen in hun persoonlijk verhaal. Het is een intensieve opleiding tot professioneel begeleider, waarbij gewerkt wordt vanuit zeven uitgangspunten:

 1. Het lichaam weet het beter:
  Creattitude leert mensen in hun lichaam te voelen wie ze zijn, hoe ze zich presenteren, gedragen, welke behoeften ze hebben en waar hun grenzen liggen.
 2. Emoties zijn een belangrijke bron van intelligentie: 
  Creattitude leert mensen emoties te gebruiken als bron van kennis.

 3. De mens is een H.E.L.D.
  Creattitude inspireert mensen  door denken met gevoel vier zijnswijzen geïntegreerd te gebruiken:
  Handelen/ spreken, Emotioneel zijn, Lichaam beleven en Denkbeelden/taal.  

 4. Het geheel is meer dan de som der delen:
  Creattitude werkt met het unieke concept van het gevoelsveld. Dit is waarneembaar in, rondom en vooral ook tussen mensen.

 5. Mensen leven in rollen en wonen in verhalen:
  Creattitude begeleidt mensen om auteur, acteur en regisseur in hun leven te zijn.

 6. Mensen leven om te vertellen:
  Creattitude werkt met het persoonlijk verhaal in de narratieve ruimte.

 7. Spontaniteit is een adequaat antwoord op een nieuwe situatie of een nieuw antwoord op een oude situatie:
  Creattitude begeleidt mensen in het vinden van hun weg naar een zinvol, creatief en effectief leven.

Methodiek

In deze module leert men zowel procesmatig als oplossingsgericht werken. Creattitude is een methode voor kortdurende begeleiding, waarbij met diepgang en inzichtgevend gewerkt wordt. In deze opleidingsmodule leert men creattitude als begeleidingsvorm toepassen in de eigen werkcontext. 

Opleidingen

De Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen biedt op dit moment de onderstaande creattitude opleidingsmodule's aan:

 1. Basismodule Creattitude
 2. Themagerichte Supervisie

Werkvormen

 • Literatuurstudie: interactieve bespreking van theorie, filosofie en methodiek.
 • Ervaringsgericht werken binnen een goed theoretisch en methodisch kader.
 • Onder life supervisie eigen maken van de methodiek van creattitude ontwikkeling van eigen professionele werkstijl in creattitude.
 • Afstemmen van de methodiek van creattitude op de context waar de deelnemer werkzaam is.

Vraag informatie aan!