'); }[/php]

Creattitude Coach Opleidingen

Werken in het gevoelsveld

Op een positief spoor, het lichaam vertelt de weg naar wat ons mensen verbindt.

Een opleiding tot professioneel coach. Creattitude coaching wérkt in de ontmoeting en begeleidt mensen effectief ín hun persoonlijk en / of professioneel verhaal  in het gevoelsveld. Het is een methode voor kortdurende individuele coaching, waarbij met diepgang en inzicht gevend gewerkt wordt; zowel procesmatig als oplossingsgericht.

Het gevoelsveld is een bijzonder fenomeen dat Mark de Jonge  in de loop der jaren steeds meer is gaan ervaren in zijn professionele rol als luisteraar en als begeleider van groepen.  In het gevoelsveld ervaar je  dat je samen deel uitmaakt van een groter geheel. Het zijn daardoor momenten van een bijzondere diepte en schoonheid door de authenticiteit van de verteller en de oprechte betrokkenheid van de luisteraar. Fragmentarische momenten, losse woorden en zinnen, kunnen op spontane wijze in het gevoelsveld een bijzonder geheel vormen. In het gevoelsveld wordt, doordat er een deur naar diepere betekenis geopend wordt. Het verhaal wordt niet rationeel gereconstrueerd , maar van binnenuit gecomponeerd.

Men leert als coach luisteren naar en interveniëren in verhalen, en cliënten coachen  om auteur, regisseur en  acteur te zijn van hun innerlijke en sociale rollen in hun leef- en werkomgeving.  Creattitude  Coaching is een holistische benadering waarin cognitieve therapie, narratieve therapie, lichaamsgerichte therapie, positieve en spirituele psychologie op een overzichtelijke wijze methodisch zijn verenigd in vier praktische instrumenten: De H.E.L.D. in denken met gevoel, De H.E.L.D. in Kamers van de Geest, De Spectrum Positieve Emotieladder  en het Innerlijk Narratief Toneel.

De professional ontmoet mensen vaak wanneer ze ‘vol zijn van hun verhaal’. Wanneer ze er voor hun gevoel niet verder mee komen. Het hen achtervolgt,  ze erover dromen. Wanneer vragen zich opdringen, of een dilemma niet wordt opgelost. Wanneer ze niet functioneren zoals ze zouden willen of moeten functioneren. Of gewoon, wanneer ze zichzelf beter willen voelen, begrijpen en ontwikkelen.

Verder leer je ook mensen begeleiden tussen kwetsbaarheid en veerkracht zoals bij burn-out, trauma of bij existentiële thema’s als verandering en verlies.

De Opleiding Creattitude Coach is gedurende 30 jaar ontwikkeld door Mark de Jonge vanuit zijn ervaring met mensen psychotherapeutische begeleiden, en vanuit zijn ervaring als opleider, trainer en coach in het bedrijfsleven en instellingen.

Opleidingsmodules:

Er zijn drie opleidingsmodules tot Creattitude Coach ontwikkeld.

  • Opleidingmodule I. Coachen naar een Positief Zelfgevoel
  • Opleidingmodule II Coachen tussen Kwetsbaarheid en Veerkracht
  • Opleidingmodule III Coachen naar Kennisontwikkeling in het Gevoelsveld

Regelmatig worden er online-opleidingsworkshops aangeboden in diverse vormen van coaching methodiek.

 

Vraag informatie aan!