Mindfulness and Togetherness in Psychodrama

Wat is denken? Wat is voelen? Hoe werken denken en voelen samen? Op welke wijze leidt dit tot bewustzijn? Hoe bevordert het samenspel tussen denken en voelen – de bouwsteen van mindfulness – de creatieve en vaak zo fascinerend effectieve relatie tussen lichaam en geest? Waarom zijn momenten van geraakt worden en kwetsbaarheid niet alleen (soms pijnlijk) gevoelig, maar juist vaak zo inspirerend? Verhalen vertellen en naar verhalen luisteren is de mooiste vorm om dat te doen. Dit brengt de mensen dieper in contact met zichzelf en vaak ook dichter bij elkaar (togetherness). Door wat ze vertellen en de wijze waarop mensen hun verhalen vertellen laten ze zien hoe ze, vanuit hun Handelen en spreken, hun Emotionele beleving, Lichaamsbeleving en Denkbeelden, vorm geven aan de rollen die ze spelen in hun verhalen.

Op het spoor van positief leven. Het lichaam vertelt de weg

Op het spoor van positief leven, het lichaam vertelt de weg.
Positief leven betekent: ons denken ook op een andere manier leren ervaren en benutten. Naast positief denken is minstens zo belangrijk hoe we voelen! Het gaat erom dat denken en voelen samen werken. Denken en voelen vormen tenslotte samen ons bewustzijn. En het mooiste instrument dat ons ter beschikking staat om te denken met gevoel – onszelf bewust te beleven en meer te kunnen sturen – is ons lichaam.
download artikel:Artikel Op het spoor van positief leven. Het lichaam vertelt de weg. 2017

De dertigers zijn een H.E.L.D in positieve psychologie

Dertigersdilemma: Naast een behoefte om hun verhaal te vertellen waarin ze bewuster kunnen worden van hun emoties en gedachten – en zichzelf beter leren kennen – zoeken ze vooral naar praktische handvatten om verder te komen in hun leven. Ze hebben begrijpelijkerwijs haast in deze drukke periode in hun leven. Veel van hun energie gaat naar de opbouw van gezin en werk. In de begeleiding van deze jongeren merkte ik dat een positieve, directe en praktische benadering hen dan ook het meeste aansprak en het beste hielp om antwoorden op hun dilemma’s te vinden. Wanneer jonge mensen veerkracht, hoop en optimisme wordt geleerd dat ze minder gevoelig zijn voor depressies en later meer productieve levens zouden kunnen leiden.

De potentie van het puberend brein.

Waarom verslapen pubers zich zo vaak? Waarom zijn zij het ene moment zo volwassen en het volgende moment zo onmogelijk? Waar komt die tegenstrijdigheid vandaan tussen verantwoordelijk gedrag en ondoordachte risicovolle keuzes? Kunnen zij eigenlijk wel zelfstandig plannen? Hoe komt het dat juist adolescenten vaak uitblinken in sport, kunst en creativiteit? De adolescentie is niet alleen een tijd van risico’s en grenzen, maar ook van unieke mogelijkheden.

Casus: werken met de Kamers van de geest.

Om uit een negatieve kamer van de geest te komen, heb je een positieve kamer nodig. Een casus ter voorbeeld hoe te werken met de Kamers van de geest.

Gedeelde aandacht: manier van voorkomen van een burn-out en scheiding bij dertigers

Hoe kan gedeelde aandacht een burn-out en scheiding voorkomen bij dertigers? Een casus.

Op het spoor van positief leven en werken.

Op het spoor van positief leven en werken: tevredenheid, plezier en liefde als bronnen van effectief handelen.
Wanneer het tempo van effectief handelen wordt bepaald door de waan van de dag, leidt dit vaak tot bewustzijnsvernauwing. Er is weinig positieve ruimte om te voelen, denken en handelen. Er ontstaat een tunnelvisie op wat gedaan moet worden. Als professional raak je teveel uit balans. Je wordt emotioneel uitgeput. Dit gaat ten koste van de creativiteit en de gevraagde effectiviteit. Juist in deze tijd is er duidelijk een grote vraag naar een vorm van effectief werken wat zinvol en verrijkend is. Waar men ook voldoening en energie van krijgt. Ik ben daarom de afgelopen jaren gaan onderzoeken wat nu precies effectief handelen is.

De geschiedenis van het lichaam en de kamers van de geest.

De Psychodramaturg – Deel 1

De Psychodramaturg creëert een vrije ruimte waarin verhalen van mensen tot leven komen via authentieke rollenspelen. De vier zijnswijzen van de H.E.L.D. (Handelen en spreken, Emotionele beleving, Lichaamsbeleving en Denkbeelden/taal) geven betekenis aan deze verhalen.

ZO! Word je een H.E.L.D in positief leven!

Wat kunnen we doen om dagelijks met meer plezier te leven, en een meer positief leven samen met anderen te leiden? Positief denken helpt om onszelf beter te voelen, een positief leefklimaat om ons heen te creëren, positiever in ons werk te staan, en meer perspectief te zien. Maar positieve emoties zijn daarvan de motor. Het zijn de positieve emoties die aan positieve gedachten diepte en sturing kunnen geven. En dan hebben we geluk; het is onze natuur om positieve emoties te ervaren – als vanzelf – behalve als er iets verdrietigs gebeurt, er tegenslag is, ons iets dwars zit, als we bedreigd worden, ziek zijn ………… Positieve emoties vormen de grond van ons bestaan, ze kunnen helpen met tegenslagen om te gaan, verdriet te dragen, onze woede te verzachten en ons niet in angst te verliezen. Hier zijn voor mij een aantal vragen aan verbonden waar ik dieper op in wil gaan in dit artikel: ”Wat is de oorsprong van positieve emoties? Welke soorten positieve emoties zijn er? Hoe vormen positieve emoties onze persoon? Welke mogelijkheden zijn er om in psychodrama met positieve emoties te werken? Hoe kunnen we met dit alles op een meer positieve manier leven. In dit artikel zal ik ingaan op het creatieve samenspel tussen denken en voelen om deze vragen proberen te beantwoorden. Het lichaam beschouw ik hierbij het mooiste en meest concrete onderzoeksinstrument!!