'); }[/php]

J.L Moreno

J.L Moreno

J.L Moreno

Psychodrama is een actiegerichte sociologische en psychologische benadering waarvan J.L Moreno (1889 - 1974) de grondlegger is. Moreno was een psychiater met een brede visie. Hij ontwikkelde verschillende psychotherapeutische methoden en vormen van sociologisch onderzoek en training. Hij geloofde in de capaciteit van ieder mens om creatief en spontaan te zijn.

J.L. Moreno was opgeleid als psychiater, maar zag zichzelf vooral als 'healer' en als 'filosoof'. Hij was ook sociologisch onderzoeker in hart en nieren, tegelijkertijd leefde hij als mysticus, schreef vaak poëtisch, en was praktisch en actiegericht. Hij was van mening dat veranderingsprocessen zich niet achter een bureau moeten afspelen maar in het leven zelf geplaatst moeten worden.

Volgens Moreno is de mens een roldrager en ordent hij niet alleen zijn sociale wereld, maar ook zijn individuele psychische en lichamelijke werkelijkheid in rollen. Moreno heeft een geheel eigen gedachtegoed en integrale methodiek ontwikkeld; gericht op de gehele lichamelijke en geestelijk existentie van de mens.