Creattitude Coach Opleiding I:  Coachen naar een Positief Zelfgevoel

Op een positief spoor, het lichaam vertelt de weg naar wat ons mensen verbindt.

Een opleiding tot professioneel coach. Creattitude coaching wérkt in de ontmoeting en begeleidt mensen effectief ín hun persoonlijk en / of professioneel verhaal. Het is een methode voor kortdurende individuele coaching, waarbij met diepgang en inzicht gevend gewerkt wordt; zowel procesmatig als oplossingsgericht.

Men leert als coach luisteren naar en interveniëren in verhalen, en cliënten coachen  om auteur, regisseur en  acteur te zijn van hun innerlijke en sociale rollen in hun leef- en werkomgeving.  Creattitude  Coaching is een holistische benadering waarin cognitieve therapie, narratieve therapie, lichaamsgerichte therapie, positieve en spirituele psychologie op een overzichtelijke wijze methodisch zijn verenigd in een aantal praktische instrumenten.

De professional ontmoet mensen vaak wanneer ze ‘vol zijn van hun verhaal’. Wanneer ze er voor hun gevoel niet verder mee komen. Het hen achtervolgt,  ze erover dromen. Wanneer vragen zich opdringen, of een dilemma niet wordt opgelost. Wanneer ze niet functioneren zoals ze zouden willen of moeten functioneren. Of gewoon, wanneer ze zichzelf beter willen voelen, begrijpen en ontwikkelen.

Het zelfgevoel als bron van ontwikkeling

In deze eerste opleidingsmodule van Creattitude leer je cliënten gericht coachen in het verder ontdekken en ontwikkelen van hun zelfgevoel.  Zelfgevoel is: biologisch, psychisch, sociaal, cultureel en spiritueel. Een stabiel en positief zelfgevoel kan worden ervaren door de integratie van persoonlijke ervaringen als een gevoel van heelheid, vitaliteit en integriteit.  Je bent dan in contact met je authentiek Zelf.

Het zelfgevoel van cliënten met  lichamelijke of psychische klachten of een ziekte kan sterk aan  verandering onderhevig zijn. Hoe een cliënt  zichzelf ervaart, voelt en kent heeft zowel

psychische als fysieke componenten.  Bij de begeleiding van patiënten met psychisch en/ of lichamelijk klachten en vooral wanneer er sprake is van kwetsbaarheid zoals bij trauma’s, is het belangrijk dat zij ondersteund kunnen worden in hun zelfgevoel, en zij hun zelfgevoel bewuster ervaren, beter begrijpen en er zelf invloed op kunnen uitoefenen.  Het is fundamenteel dat zij zich vanuit hun zelfgevoel kunnen oriënteren in de wereld en – ondanks soms verdrietige of bedreigende gebeurtenissen – een  positief spoor in relatie met anderen kunnen vinden. Een levensweg vanuit eigen zingeving en meer in contact met je authentiek Zelf.  

De narratieve identiteit

Een belangrijk onderdeel van het zelfgevoel is de narratieve identiteit. Deze heeft zich gevormd door de verhalen uit ons leven waar we deel van uitmaken, en de innerlijke en sociale rollen die we hebben ontwikkeld. In deze  opleidingsmodule Creattitude leer je hoe je de cliënt werkelijk zijn/haar verhaal kan laten vertellen, beleven, begrijpen en verder ontwikkelen.  De cliënt vertelt zijn verhaal en de begeleider is waarachtig aanwezig als professioneel luisteraar. Er ontstaat een samen – zijn waarbinnen mensen de ruimte ervaren om daadwerkelijk te kunnen beleven wat ze vertellen: de narratieve ruimte.                             

Naast dit waarachtig luisteren, leer je gebruik maken van interventies gericht op vier zijnswijzen: Handelen / spreken, Emotioneel zijn, Lichaam beleven en Denken.  Hierdoor ontstaan in het verhaal spontane momenten van integratie, waar deuren naar een nieuwe of diepere betekenis opengaan, waardoor mensen een antwoord krijgen op hun vraag, verder kunnen met hun dilemma, een oplossing vinden voor hun probleem.

Het Gevoelsveld   

Creattitude Coaching begeleidt mensen in het gevoelsveld. Het gevoelsveld is een bijzonder fenomeen dat Mark de Jonge  in de loop der jaren steeds meer is gaan ervaren in zijn professionele rol als coach en als begeleider van groepen.  In het gevoelsveld ervaar je  dat je samen deel uitmaakt van een groter geheel. Het zijn daardoor momenten van een bijzondere diepte en schoonheid door de authenticiteit van de verteller en de oprechte betrokkenheid van de luisteraar. Fragmentarische momenten, losse woorden en zinnen, kunnen op spontane wijze in het gevoelsveld een bijzonder geheel vormen. In het gevoelsveld wordt, doordat er een deur naar diepere betekenis geopend wordt. Het verhaal wordt niet rationeel gereconstrueerd maar van binnenuit gecomponeerd.

Vier instrumenten

Verder leer je werken met vier instrumenten van Creattitude Coaching: de H.E.L.D. in denken met gevoel, de H.E.L.D. in kamers van de geest, de Spectrum Positieve Emotie Ladder, Het Innerlijk Narratief Toneel.

Opleiding

Meer informatie zie eerst volgende opleiding https://www.academiepsychodrama.com/event/creattitude-coach-opleiding/

Naast de opleidingsmodules biedt Creattitude regelmatig thema gerichte (online) opleidingsworkshops aan.                  https://www.academiepsychodrama.com/event/op-spoor-preventie-burnout/                                             

Werkvormen

  • Literatuurstudie: bespreking van theorie, filosofie en methodiek
  • Ervaringsgericht werken binnen een goed theoretisch kader
  • Opbouw van een goede leercultuur
  • Onder life supervisie – plenair en in subgroepen – oefenen en eigen maken van de methodiek
  • Ontwikkeling van de eigen professionele werkstijl
  • Afstemmen van de methodiek op de context waar de deelnemer werkzaam is