'); }[/php]

Klachtenprocedure

In eerste instantie
De Academie wil graag leren van de ervaringen van deelnemers. Elke deelnemer is van harte welkom met feedback. Deze wordt rechtstreeks gericht aan de opleider die het betreft.

Vervolgens
Indien de deelnemer niet tevreden is met de reactie van de opleider kan hij/zij zich wenden tot de de directie van de Maatschap SaloméFinkelstein&de Jonge.

Daarna
In het geval de deelnemer ontevreden is over de reactie van de directie van de maatschap SaloméFinkelstein&de Jonge kan hij/zij zich schriftelijk wenden tot het bestuur van de Nederlandse Belsgische ExamenStichtingde  (NBES)  contact adres  Janspoort 1, 4e etage, 6811 GE Arnhem.  Het bestuur zal iemand uit haar gelederen verzoeken om een gesprek te voeren met degene die de klacht heeft en de desbetreffende opleider van de Maatschap. Klachten worden vertrouwelijk behandeld en kunnen alleen schriftelijk worden ingediend.

Geschillencommissie
De maatschap is aangesloten bij Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken. Mocht u  toch nog ontevreden zijn met de uitkomst dan kunt u daar uw klacht neerleggen. Voor de procedure die gehanteerd wordt  https://www.degeschillencommissie.nl/ en kunt u de procedure vinden die gehanteerd wordt.

Uitvoering
De Maatschap geeft onverwijld en volledig uitvoering aan de uitspraken van de klachtencommissie. Ook klager houdt zich aan de uitspraken van de commissie.

Bewaring
Alle documenten betrekking hebbend op een klacht worden gedurende twee jaar bewaard. Dat geldt ook voor het verslag van de wijze van afhandeling.