'); }[/php]

Mensen wonen in verhalen

We ervaren onszelf als individuen, losstaand van elkaar. Het tegendeel blijkt waar te zijn: alles draait om de ruime tussen ons en anderen, om de samenhang van alle dingen en levensvormen. Onze onbewuste motivatie is het streven naar verbondenheid. Sterker nog; we zijn op het meest elementaire niveau van het leven onlosmakelijk met elkaar verbonden zonder ons daarvan bewust te zijn. ……..  (Lynne Mc Taggert)

Psychodrama is een brug tussen fantasie en werkelijkheid

In deze tweede module wordt een grondige theoretische en praktische basis gelegd voor het leren begeleiden van ‘het volledige psychodrama’ in de groep. Centraal staat het leren werken met ‘Surplus Reality’. Deze ‘vermeerderde werkelijkheid’ is een unieke methode die door Moreno is ontwikkeld, gericht op het creatieve samenspel van fantasie en werkelijkheid.

De Surplus Reality is een werkelijkheid vol verrassingen en creatieve mogelijkheden, en nauw verbonden met het belangrijk begrip  ‘spontaniteit’ van Moreno. Gezamenlijk leren, problemen oplossen en antwoorden vinden. Samenleven en samenwerken zijn gegrond in plezier en speelsheid. Het woord spontaniteit komt van ‘sua sponte’en betekent ‘vanzelf’ en ‘van binnen uit’. Spontaniteit is zeker geen impulsiviteit, integendeel, ze omvat weliswaar emoties en  speelsheid maar ook  reflectie, bewuste controle, empathie, morele en ethische overwegingen. Er is een gevoel van innerlijke vrijheid om zowel afgestemd op nieuwe situaties als ook creatief te reageren. De kracht van het werken met spontaniteit tijdens psychodrama is dat het niet blijft steken in de analyse, maar kiest voor bewuste –  tegelijkertijd naar binnen en naar buiten - afgestemde actiegerichtheid. Spontaniteit en surplus reality vormen samen een rijke bron voor de narratieve werkwijze van psychodrama. Het samen uitspelen van persoonlijke verhalen op het psychodramatoneel.

Leven om te vertellen in een gedeelde werkelijkheid

Volgens ons is de kern van een werkelijke narratieve werkwijze dat zowel de protagonist, de medespelers als ook de director ‘in het verhaal’ stappen. Je laat het verhaal ontstaan en je beleeft het mee. De vormgeving ontstaat van binnenuit. Het is een bijzondere vorm van kunst. Opvallend is het,  hoe snel door deze werkwijze  binnen korte tijd een hartelijke sfeer ontstaat in de groep. De verhalen worden vaak op zeer creatieve en levendige wijze  uitgespeeld.  De  intensiteit van de persoonlijke verhalen wordt heel tastbaar voor de groepsleden. Groepsleden kunnen ervaren wat ze als mensen voor elkaar kunnen betekenen in de verschillende rollen, die ze met en voor elkaar vervullen. In de psychodramagroep worden vele aangrijpende, verrassende,  vrolijke, onverwachtse, lange en korte verhalen uitgespeeld.

Naast de theoretische kennis en inzicht in het psychodrama doen de deelnemers ruimschoots ervaring op met de verschillende rollen in het spel:  protagonist (hoofdrolspeler); director (begeleider); medespeler.

In dit tweede gedeelte komen  complexere werkvormen  van het psychodrama aan bod. Iedere student kan op eigen niveau oefenen en trainen.  Er wordt daarnaast een goede en diverse theoretische achtergrond ( methodisch en themagericht) geboden.

Bijeenkomsten: 2023 - 2024

Data live bijeekomsten: 20 & 21 oktober, 10 & 11 november, 1 & 2 december, 15 & 16 december; 12 &13  januari 2024,
Data online bijeenkomsten: 17 oktober, 7 november, 28 november, 12 december, 9 januari 2024,

Voor meer informatie zie : folder basisopleiding psychodrama 2023-2024

 

Vraag informatie aan!