Eén jarige basisopleiding Psychodrama 2024

Eén jarige basisopleiding Psychodrama   2024

Eén jarige basisopleiding Psychodrama 2024

73 73 mensen hebben dit evenement bekeken.

Opleiding gericht op vaardig worden met toepassing van psychodrama, technieken & werkvormen en theorie van het psychodrama ter onderbouwing.

Psychodrama is door Moreno van origine als een trans-disciplinaire benadering ontwikkeld. 
https://www.academiepsychodrama.com/visie/psychodrama/

Psychodrama een schatkist van diverse disciplines

Het ligt in de kern –  creativiteit en spontaniteit – van het psychodrama besloten. Moreno was vanaf begin gericht op dialoog met de diverse disciplines die zich in de vorige eeuw ontwikkelden. Wanneer je psychodrama bestudeert en toepast dan zie je dat het in zich lichaamsgerichte, narratieve en cognitieve therapie verenigt en in haar kern ook positieve en spirituele psychologie bevat. Samen met de gezinstherapie van Nagy, de gestalttherapie vormt psychodrama de basis van de huidige systemische benadering.

Psychodrama als trans-disciplinaire benadering omarmt diversiteit, flexibiliteit, en innovatie, en biedt tegelijkertijd een gevoel van autonomie, inclusie en samenwerking in het veld. De kunst van samenbrengen, het overbruggen van, en /of het integreren van verschillende perspectieven van de diverse psychotherapeutische disciplines, waardoor er een nieuw geheel ontstaat. Er ontstaan nieuwe antwoorden, inzichten en werkwijzen.

Inhoud opleiding.

Deze opleiding kent twee gedeeltes namelijk Mensen leven in Rollen en Mensen wonen in Verhalen.

In het eerste gedeelte van de basisopleiding leert de deelnemer hoe je mensen therapeutisch en als coach kunt  begeleiden in hun verhaal. Oude verhalen kunnen herbeleefd worden en veranderen. En nieuwe verhalen ontstaan.

Tijdens de bijeenkomsten wordt lesgegeven door de opleiders, gericht op de verschillende soorten rollen die er zijn.  Er worden handvatten geboden en inzicht gegeven hoe en in welke leef- en werksituaties deze verschillende rollen en technieken toegepast en getraind kunnen worden. Tevens wordt geleerd hoe er procesmatig en psychotherapeutisch met roltechnieken gewerkt, maar ook bijvoorbeeld pedagogisch en didactisch getraind kan worden. De opleiders geven demonstraties van de diverse technieken, waarna er in twee- en drietallen mee geoefend wordt. De opleiders begeleiden de groepsgesprekken, en de gesprekken over de theorie. Na voltooiing van deze module zijn  deelnemers in staat het geleerde toe te passen in hun eigen werkcontext. Ze hebben casuïstiek uit hun eigen werk kunnen inbrengen.

In het tweede gedeelte wordt een theoretische en praktische basis gelegd voor het leren begeleiden van ‘het volledige psychodrama’ in de groep. Centraal staat het leren werken met ‘Surplus Reality’. In psychodrama als naratieve werkwijze, is de kern dat zowel de protagonist, de medespelers als ook de director ‘in het verhaal’ stappen. Je laat het verhaal ontstaan en je beleeft het mee. De vormgeving ontstaat van binnenuit. Groepsleden kunnen ervaren wat ze als mensen voor elkaar kunnen betekenen in de verschillende rollen, die ze met en voor elkaar vervullen. In de psychodramagroep worden vele aangrijpende, verrassende,  vrolijke, onverwachtse, lange en korte verhalen uitgespeeld.

Wat zeggen deelnemers na de basisopleiding

Ze voelen zich toegerust om psychodrama technieken in hun werkcontext toe te passen. Ze hebben een mooi instrumentarium gekregen voor coaching. Ze hebben  zichzelf als professional beter leren kennen. Ze hebben zich ontwikkeld in communiceren, ze  zijn vaardiger in het omgaan  met verschillende belangen en creatiever in  conflicten oplossen. Deelnemers  hebben geleerd beter regie nemen in diverse leef- en werksituaties. Onderwijzers zijn spontaner geworden in hun wijze van lesgeven. Managers zijn  beter in staat in de schoenen van de werknemers te staan en kunnen daardoor beter zowel resultaatgericht als mensgericht leiding geven. Hulpverleners zijn in staat deze methodiek te integreren in hun eigen werkwijze.

Opbouw bijeenkomsten basisopleiding 2024

De opleiding bestaat uit 20 live bijeenkomsten (locatie Arnhem),  waar de nadruk ligt op groepsontwikkeling en praktisch oefenen met psychodrama en al haar technieken. Daarnaast is er ook een afsluitbijeenkomst (locatie Arnhem)

Online bijeenkomsten: 9 bijeenkomsten van twee uur waar de nadruk ligt op reflectie, relatie eigen werkveld en bespreking van de literatuur.

Meer informatie over inhoud en data / of download folder gaan naar: https://www.academiepsychodrama.com/opleiding/basisopleiding-psychodrama

 Data live bijeenkomsten:
2024: 12 & 13 januari; 9 & 10 februari; 8 & 9 maart; 22 & 23 maart;
19 & 20 april; 17 &18 mei; 7 & 8 juni; 28 & 29 juni; 19 & 20 juli;
16 & 17 augustus
Data online bijeenkomsten:
2024: 9 januari; 6 februari; 5 maart; 19 maart; 16 april; 14 mei;
4 juni; 25 juni; 16 juli; 13 augustus
.

Aanmelden en inschrijven via mailinfo@academiepsychodrama.com;                                                       

Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Organisatie: Academie voor Psychodrama en Groepsprocessen Arnhem https://www.academiepsychodrama.com/

Om je te registreren voor deze gebeurtenis e-mail je gegevens naar info@academiepsychodrama.com

Registreer met behulp van webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Datum en tijd

09-jan-2024 aan
17-aug-2024
 

Locatie

 

Evenement types

 

Evenement categorie

Share With Friends

Print Friendly, PDF & Email