Drama-interventies in agogische situaties

Dit boek gaat over de betekenis van spel voor de ontwikkeling van kinderen. En laat zien waar waar kinderen “hun dromen, wensen, belevenissen en verlangens in hun spel uitspelen” dit ook geldt als een mogelijkheid voor volwassenen in psychodrama. Via spel en psychodrama kan vanuit verhalen de psychische werkelijkheid vormgegeven en geordend worden. Dit is waar volgens Moreno, in ‘surplus reality’, werkelijkheid en fantasie elkaar ontmoeten.

Narratieve en cognitieve kortdurende hulpverlening

In dit artikel noemen en bespreken we, meer of minder uitgebreid, boeken in relatie tot psychodrama en de integrerende visie van waaruit we in ons centrum werken. Nieuwe ontwikkelingen in theorie en methodiek die interessant zijn voor psychodrama zullen we zoveel mogelijk bespreken.